Duyurular

  Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri İçin Tıklayın
chp
Kavakdere köyü atık bertaraf tesisi soru önergesi cevabı

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK' İN 7/5856 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIGI'NIN CEVABI

SORU 1. KANDUR ENERJİ tarafından Kırklareli İli Kavakdere Köyü sınırları içersinde yapılmak istenen bu tehlikeli atık bertaraf' etme tesisi, daha önce İstanbul İli Çatalca İlçesi Binkılıç ve Silivri İlçesi Büyükçavuşlu Beldelerinde yapılması için aynı şirket tarafından bakanlığınıza başvurulmasına karşın buralarda neden yapılmamıştır?

CEVAP 1. İstanbul İli, Silivri İlçesi, B.Çavuşlu Beldesi, Karaağaçlı Mevkiinde Bahse konu Firma tarafından yapılması planlanan "İstanbul ve Trakya Bölgesi Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi" projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirmiş olup, Projeye ilişkin ÇED Raporu Özel Formatı 10.12.2007 tarihinde verilmiştir.
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının  11.01.2008 tarihli ve 52
İBB.1420.TN.5287 sayılı yazısı ile proje alanının tamamının orman arazisinde bulunduğu, topografyasının bozulmamış olduğu, alanın bir vadi konumunda olması ve topografik yapısının eğimli olması nedeniyle, yüzeysel akışın olacağı ve arazide mevcut hali ile bir kuru derenin olduğu belirtilerek söz konusu projenin daha önce maden işletmeciliği yapılarak doğal ve topoğrafik yapısı bozulmuş alanlarda gerçekleştirilmesi daha uygun olacağından projenin uygun mütalaa edilmediği ifade edilmiştir. Söz konusu görüş, faaliyet sahibine bildirilmiştir.
Söz konusu projeyle ilgili Büyükçavuşlu Belediye Başkanlığı vekili Av. Necmi ŞİMŞEK tarafından Karaağaçlı Mevkiinde bulunan 514.600 metrekare orman arazisinin Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi yapılmak üzere Kandur Enerji ve İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.ne 24 ay süreyle tahsisine ilişkin olarak; 30.05.2007 tarih ve 284 sayılı Olur ile verilen "ön izinin" iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, İstanbul 1. İdare Mahkemesinin E.2008/49 sayılı esasında dava açılmıştır.
Ayrıca söz konusu proje ile ilgili olarak ÇEO Yönetmeliğinin 10. Maddesi 3. bendi uyarınca ÇED Raporu sunulması süresi format gönderme tarihinden 1 yıl sonrası olan 10.12.2008 tarihinde sonra erecektir.

SORU 2. Böyle bir tesisin 1. sınıf 'tarım toprakları üzerinde ve her yanında yoğun bir şekilde tarım ve hayvancılığın yapıldığı, su havzalarının bulunduğu ve yerleşim yerlerine bitişik olarak yapılması yasal olarak mümkün müdür?

SORU 3. Tehlikeli sanayi atıklarının yakılarak yok edileceği bu tesisten çevreye yayılacak olan ve siyanürden binlerce kat daha zehirli olduğu bilinen DİOKSİNLER ve FURANLARIN çok düşük dozlarının dahi kanseri başlattığı sabit. iken, bu tesisin mutlaka yapılacak ise tarım yapılmayan, yakınında orman ve su havzaları olmayan, yerleşim yerlerinden uzak, kurak ve çorak yerlerde yapılması bir zorunluluk değil midir?
CEVAP 2,3. Bahse konu tesise ilişkin olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere ÇEO süreci başlatılmıştır. 13.11.2008 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısında faaliyetin yapılması planlanan alanın Çevre Düzeni Planına aykırılığı nedeniyle ÇED Süreci durdurulmuştur.
  
SORU 4. Tesisi yapmak isteyen şirket yetkililerinin Kavakdere Köyündeki bilgilendirme toplantısına otobüslerle kim oldukları belli olmayan adeta koruma görüntüsündeki insanları taşıması bu sürecin olağan bir parçası mıdır? Değilse, şirket hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?
CEVAP 4. Söz konusu projeyle ilgili ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği, ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 11.11.2008 tarihinde "ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızdan bahse konu toplantıya katılım sağlanmıştır.

SORU 5. Türkiye’nin de imzaladığı ancak henüz TBMM de kabul edilmemiş olan 2001 Stockholm Konvansiyonuna göre tehlikeli sanayi atıklarının kaynağında en aza indirilmesi ve bu atıkların yakılmadan depolanması gerekmektedir. Bu anlaşma, aradan yıllar geçmesine rağmen neden TBMM’nin onayına sunulmamıştır?

CEVAP 5. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm (POPs) Sözleşmesi Bakanlığımızca 23 Mayıs 2001 tarihinde imzalanmış olup, gerekli tüm çalışmalar Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak yerine getirilmiş ve 06 Haziran 2007 tarihinde TBMM'ne gönderilmiştir. TBMM'nde Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonunda kabul edilen sözleşme, nihai onay için TBMM Genel Kurulu gündemindedir.

 
 
 
Genel Haberler
Genel Başkan Baykal Başbakan Erdoğan’a: 10.04.2008
CHP’nin önerdiği sosyal güvenlik düzeni: 09.04.2008
BAKIŞ: NELER OLUYOR… NEREYE GİDİYORUZ 08.04.2008
Ayçiçeği de kuraklığa boyun büktü 14.04.2008
Açık Lise Sınavları Soru Önergesi 14.04.2008
Ayçiçeği Soru Önergesi 14.04.2008
Cinsel Taciz ile İlgili Soru Önergesi 14.04.2008
Bağ-Kur Sigortalılarla İlgili Soru Önergesi 14.04.2008
Çaydere Barajı Soru Önergesi 14.04.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN TURİZM HAFTASI MESAJI 15.04.2008
SEÇİM KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE DAVA 15.04.2008
TÜRK HABER İNTERNET GAZETESİ YAZARI ADNAN KÖSE İLE SAYIN TURGUT DİBEK’İN YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJ 15.04.2008
ÇAKILLI ÇİMENTO FABRİKASI ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 16.04.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN ÇAKILLI ÇİMENTO FABRİKASI İLE İLGİLİ MECLİS GENEL KURULUNDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA 16.04.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISI GÖRÜŞMELERİNDE GENEL KURULDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA 16.04.2008
CHP ANAYASA MAHKESİ' NDE 16.04.2008
Diyanet Soru Önergesi 17.04.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI 21.04.2008
Alternatifsiz CHP 30.04.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN ANNELER GÜNÜ MESAJI 09.05.2008
ANKARA, BAŞKENT ÖĞRETMEN EVİNDE YAPILAN TÜRKİYE LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASINDA 10.05.2008
BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 10.05.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI 13.05.2008
Genel merkez ziyareti 15.05.2008
Emin Başkan Cumhuriyet Halk Partisinde 15.05.2008
19 Mayıs Törenleri ile İlgili Soru Önergesi 17.05.2008
Diyanet İşleri Başkanlığı nın Soru Önergesi Cevabı: 22.05.2008
Turgut Dibek Dane Mısır Desteklemeleri ile İlgili Soru Önergesi ve Gelen Cevap: 23.05.2008
Genel Başkanımız İlimize geldi 30.05.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 03.06.2008
CHP Kırklareli Milletvekili Sayın Dr. Tansel BARIŞ’ın Ankara Üniversitesi Kürek Takımına 25-30 kişilik grubun saldırması ile ilgili soru önergesi: 03.06.2008
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Ekonominin Gidişatı Hakkında Soru Önergesi 04.06.2008
TBMM ÇEVRE KOMİSYONU ÜYESİ DR. TANSEL BARIŞ’IN YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI 04.06.2008
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 10.06.2008
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 10.06.2008
Millet Vekilimiz Turgut Dibek Avrasya Tv de 11.06.2008
Sayın Dr. Tansel BARIŞ’ın “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” hastalığı ile ilgili yazılı olarak cevap istediği önergeleri 16.06.2008
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı Araştırma Önergesi 18.06.2008
Hazır Beton İle İlgili Soru Önergesi 23.06.2008
Avrupa Kupası Futbol Karşılaşması Hakkında 25.06.2008
Buğday Taban Fiyatı 25.06.2008
Kamu İhale Kanunu - Yerel Gazeteler 25.06.2008
Buğday Taban Fiyatları Soru Önergesi 25.06.2008
Hipermarketler Yasa Tasarısı Sorusu 03.07.2008
Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel Barış Kanal B TV de.. 03.07.2008
Rusya da Fettulah Gülen Okulları.. 16.07.2008
KKTC Sağlık Anlaşması Hakkındaki Milletvekilimiz Tansel Barış'ın Konuşması 17.07.2008
24 TEMMUZ LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN İMZALANMASININ 85. YILDÖNÜMÜ 26.07.2008
DOLU AFETİ İLE İLGİLİ 29.07.2008
Buğday Taban Fiyatı İle İlgili Soru Önergesi 07.08.2008
G uygunluk belgesi soru önergesi cevabı 14.08.2008
Küçük esnaf, sanatkar ve bakkalların sorunları ile ilgili 27.08.2008
30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun 27.08.2008
“1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ” KUTLU OLSUN 28.08.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ MESAJI 28.08.2008
Sayın Dr. Tansel BARIŞ'ın Türk Milli Takımının 2008 Dünya Kupası Maçları ile ilgili Yazılı Soru Önergesini ve Alınan cevabı 02.09.2008
Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istenen Yazılı Soru Önergesi Cevabı 04.09.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI İLE İLGİLİ MESAJI 05.09.2008
Tansel BARIŞ'ın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile ilgili TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu Soru Önergesi 08.09.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN 85. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ KUTLAMA MESAJI 08.09.2008
Alpullu Kavşağı Soru Önergesi 10.09.2008
Çiftçinin Durumu Hakkında Soru Önergesi 10.09.2008
TURGUT DİBEK’İN GAZİLER GÜNÜ MESAJI 17.09.2008
Dr. Tansel BARIŞ'ın Bayram Mesajı 23.09.2008
SAYIN TURGUT DİBEK’İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI 27.09.2008
Özel İdare Öğrenci Yurdu Soru Önergesi 06.10.2008
Sayın Turgut DİBEK'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ 14.10.2008
Kırklareli İli Valiliğine ait makam araçları 14.10.2008
Adliye personeli soru önergesi 18.10.2008
Kırklareli Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş’ un makam araçları ile ilgili soru önergesi - 2 19.10.2008
Bilgi Notu 19.10.2008
SAYIN DR. TANSEL BARIŞ IN CUMHURİYETİMİZİN 85. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLAMA MESAJI 26.10.2008
Gübre Fiyatlarındaki Artış ile Çiftçilerimizin, Köylülerimizin İçine düşürüldüğü zor durum 26.10.2008
Sayın Vali Hüseyin Coş Hakkındaki Soruşturma İçin Soru Önergesi 26.10.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 27.10.2008
CHP’liler yürüyüşte Vali’yi protesto etti 31.10.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN DÜNYA DİYABET GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 15.11.2008
CHP Yerel Seçimlerle İlgili Olarak Harekete Geçti ve Örgüte Bir Genelge Yayınladı 16.11.2008
Kavakdere Köyü atık tesisi soru önergesi 17.11.2008
Suriye'nin başkenti Şam'a Başbakan Sayın Reçep Tayyip Erdoğan'ın bir günlük ziyareti ile ilgili 18.11.2008
SAYIN TURGUT DİBEK’İN 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 18.11.2008
Beğendik Köyünde bir balıkçımızın Bulgar güvenlik görevlileri tarafından öldürülmesi.. 24.11.2008
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 24.11.2008
Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Sayın Dr. Tansel Barış’ın 24 KASIM ÖĞRETMEN GÜNÜ Mesajı 24.11.2008
Şehitlerimizin çocukları hakkında soru önergesi.. 25.11.2008
Damacana İçme Suyu Araştırma Önergesi 26.11.2008
Alpullu Kavşağı Önerge Cevabı 03.12.2008
Avrupa Birliği Komisyonunun bor madenini İnsan Sağlığına Zararlı Madenler listesine alması 04.12.2008
SAYIN TURGUT DİBEK’İN İSMET İNÖNÜ’NÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ MESAJI 25.12.2008
Sayın Tansel BARIŞ'ın Eczacılar ile ilgili soru önergesi 30.12.2008
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN 09.01.2009
Öğretmen evleri bandrol soru önergesi 09.01.2009
MİLLETVEKİLİMİZ SAYIN TURGUT DİBEK ART (AVRASYA TV)'DE 04.02.2009
Liseler Dünya Basketbol Şampiyonası ile iligili soru önergesi 23.02.2009
Adalet bakanın açıklamaları için soru önergesi 23.02.2009
14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN 11.03.2009
MERSİNLİ ÇİFTÇİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ 12.03.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI 13.03.2009
Yoğurt standardı ile ilgili soru önergesi 13.03.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI 17.03.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI 19.03.2009
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.03.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ MESAJI 22.03.2009
Mazbata Töreni 03.04.2009
ÖZEL İDARE ÖĞRENCİ YURDU ÖNERGESİ VE CEVABI 07.04.2009
Gösteri Merkezi ve Yargı Bağımsızlığı - Soru Önergesi 10.04.2009
Turizmde Haremlik Selamlık 10.04.2009
Başbakanlığın yeni uçağı için soru önergesi 10.04.2009
Milletvekilimiz Sayın Turgut DİBEK'in soru önergesi 17.04.2009
Genel Başkanımız Sayın Deniz BAYKAL Kırklareli’ndeydi 06.05.2009
SAYIN TURGUT DİBEK'İN SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 13.05.2009
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN 20.05.2009
ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI 20.05.2009
HEMŞİRELER HAFTASI KUTLU OLSUN 20.05.2009
14 MAYIS ÇİFTÇİLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN 20.05.2009
Vize Akıncılar Selçuk Gündaş soru önergesi 20.05.2009
SAYIN TURGUT DİBEK’İN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI 20.05.2009
Atatürkle ilgili sonu önergesi 20.05.2009
TOKİ Kırklareli Konutları Soru önergesi 20.05.2009
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SORU ÖNERGESİ 30.09.2009
Elektrik Zammı ile İlgili Soru Önergesi 30.09.2009
Cumhuriyet Gazetesinin Dinlenmesi ile İlgili Soru Önergesi 30.09.2009
Servis Araçları ile İlgili Soru Önergesi 30.09.2009
Ayçiçek Destekleme Primi Soru Önergesi 30.09.2009
Deniz Feneri ile İlgili Soru Önergesi 30.09.2009
SAĞLIK TEBLİĞİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ 02.10.2009
SAYIN TURGUT DİBEK’İN HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 02.10.2009
KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 02.10.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in okuldaki kurşun dökme olayını ortaya çıkartan öğretmene ceza verilmesi ilgili verdiği soru önergesi 12.10.2009
09.10.2009 mayınlı araziler ile ilgili soru önergesi 12.10.2009
13 EKİM ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUSUN 86. YILI KUTLAMA MESAJI 12.10.2009
OKUL POLİSİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ 12.10.2009
14 EKİM DÜNYA TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDART ) GÜNÜ MESAJI 12.10.2009
ABD'nin PKK ya yardım yaptığının belgesi 12.10.2009
17 EKİM DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 15.10.2009
16.10.2009 terörist başı öcalan'ın açıklamaları ile ilgili soru önergesi 19.10.2009
20-10-2009 SGK'nın eşdeğer ilaç değişikliği 20.10.2009
Bulgaristan tarfından yayınlanan kitapta Kırklareli ve Edirne'nin eyalet olaka gösterilmesi 21.10.2009
24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 21.10.2009
Gök Tekstil İşçileri 22.10.2009
Akaryakıtta ÖTV Artışı - ÖTV Artışı ile ilgili Soru Önergesi Yanıtı 22.10.2009
26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 24.10.2009
Birleşik Büro İş’ten teşekkür ziyareti 24.10.2009
Kayıt Dışı Soru Önergesi 24.10.2009
TRT Bandrolü ile İlgili Soru Önergesi 27.10.2009
CUMHURİYETİMİZİN 86. YILDÖNÜMÜ “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI” KUTLU OLSUN 27.10.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 27.10.2009
RTÜK üyelerine yapılan kira yardımı ile ilgili soru önergesi 27.10.2009
Sivil Polislerin Lise Öğrencisine Ajanlık Teklifi 30.10.2009
VİZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU 30.10.2009
02 11 2009 bütçe ile ilgili soru önergesi 03.11.2009
Yenişafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak ile Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz arasında geçen telefon konuşmasının iletişim tespit tutanağını açıklandı 05.11.2009
Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'in meclis genel kurulunda açıkladığı Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz- Yenişafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak arasında geçen konuşmanın iletişim tespit tutanağı 05.11.2009
8 KASIM LÜLEBURGAZ ve PINARHİSAR 05.11.2009
05 11 2009 kamuya özelden transfer yapılması ile ilgili soru önergesi 05.11.2009
4/11/2009 TBMM Genel Kurulunda Tekstil İşçilerinin Sorunlarının Dile Getirildiği Konuşma Metni 06.11.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Dibek'in ÖSYM'nin sorunları ile ilgili verdiği meclis araştırma önergesi 06.11.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ Dr. TANSEL BARIŞ’IN ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YIL DÖNÜMÜ NEDENİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI 06.11.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in Kahramanmaraş- Adıyaman elektrik dağıtım ihalesi ile ilgili verdiği soru önergesi 06.11.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in 10 Kasım Kırklareli'nin Kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajı 09.11.2009
10.11.2009 Adalet Bakanlığının yargıçları ihraç etme isteği ile ilgili soru önergesi 10.11.2009
12.11.2009 Kayalı Köyü Baraji ile ilgili soru önergesi 12.11.2009
BİTLİS FENERİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ 16.11.2009
17 11 2009 kot kumlama işçileri ile ilgili soru önergesi 17.11.2009
KIRKLARELİ TAŞOCAKLARI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABI 17.11.2009
VİZE AKINCILAR KÖYÜNDEN SELÇUK GÜNDAŞ'IN YURTDISINDA ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABI 18.11.2009
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJI 19.11.2009
19 11 2009 Yargıç Keskin hakkındaki soruştuma kararı ile ilgili soru önergesi 19.11.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Dibek'in Araştırma Görevlilerinin sorunları ile ilgili verdiği meclis araştırma önergesi 20.11.2009
Sayın Turgut DİBEK'in Bilge Köylü Vatandaşların Kırklareli'ne yerleştirilmeleri ile ilgili verdiği soru önergesi 20.11.2009
20 11 2009 öğrencilerin domuz gribi aşısı olmaları ile ilgili soru önergesi 21.11.2009
23 11 2009 kamuya özelden transfer yapılması ile ilgili soru önergesi 23.11.2009
öğretmenler günü ile ilgili mesaj 23.11.2009
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJI 24.11.2009
24 11 2009 özürlü istihdamı ile ilgili soru önergesi 24.11.2009
25 11 2009 adalet bakanlığı personelinin mesaileri ile ilgili soru önergesi 25.11.2009
Vasıfsızlar Domuz Gribinden Daha tehlikeli 25.11.2009
1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 01.12.2009
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 03.12.2009
Sayın Turgut DİBEK'in SGK'nın eşdeğer ilaç değişikliği ile ilgili verdiği soru önergesi ve yanıtı 03.12.2009
Sayın Turgut DİBEK'in okuldan Çağdaş Yaşam isminin çıkarılması ile ilgili verdiği soru önergesi 03.12.2009
Sayın Turgut DİBEK'in ayçicek destekleme priminin açıklanmaması ile ilgili verdiği soru önergesi ve yanıtı 04.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in Kadın Hakları Günü ile ilgili kutlama mesajı 04.12.2009
CHP ‘Çağdaş Yaşam’ı Meclis’e taşıdı 07.12.2009
B.M. KÜRESEL AIDS RAPORU ÖNERGESİ 08.12.2009
08 12 2009 SGK Tebliğleri ile ilgili soru önergesi 08.12.2009
KÖYDEN KOVULAN AIDS'li ÇOCUK ÖNERGESİ 09.12.2009
10 ARALIK “DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” BASIN AÇIKLAMASI 09.12.2009
İşsizlik ve İstihdam ile ilgili soru önergesinin CEVABI 09.12.2009
Sağlıkta katılım payı ile ilgili verilen soru önergesinin CEVABI 09.12.2009
HEAŞ (Hamitabat Elektrik A.Ş.) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞLERİNE SON VERİLMESİ 11.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in Meclis genel kurulunda Sayıştay ile ilgili sormuş olduğu sorunun yanıtı 16.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in kot kumlama işçileri ile ilgilii vermiş olduğu soru önergesi ve yanıtı 16.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in kimliği belli olmayan kişilerin dinlenmesi ile ilgili verdiği soru önergesi 17.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in RTÜK kira yardımları ile ilgilii vermiş olduğu soru önergesi ve YANITI 18.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in atama takvimi dışında atanan öğretmen ile ilgilii vermiş olduğu soru önergesi 18.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in ATATÜRK'ün Kırklareli'ne gelişinin 79. yıldönümü kutlama mesajı 18.12.2009
atama takvimi dışında atanan öğretmen ile ilgili soru önergesi 22.12.2009
22 12 2009 Zahid Akman ve Zekeriya Karamanın soruşturulmalarına engel olunması ile ilgili soru önergesi 22.12.2009
23 12 2009 ptt çalışanlarına zorla milli piyango bileti sattırılması ile ilgili soru önergesi 23.12.2009
23 12 2009 RTÜK üyeleri hakkında suç duruyusunda bulunan RTÜK görevlisi hakkında soruşturma açılması ile ilgili soru önergesi 23.12.2009
Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel BARIŞ ın “Sözleşmeli Personel”in sorunlarını dile getirdiği konuşma metni. 24.12.2009
28 12 2009 Cemil Çiçek'in Savcı Cihaner'i araması ile ilgili soru önergesi 28.12.2009
30 12 2009 mecliste dağıtılan Anadolu İslam Devleti Anayasası cdsi ile ilgili soru önergesi 30.12.2009
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in beden eğitim, resim, müzik derslerinin azaltılması ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi ve bakanlığın yanıtı 01.01.2010
31 12 2009 milletvekili odalarına izinsiz girilmesi ve cdlerin toplanması ile ilgili soru önergesi 01.01.2010
Meclis'te gizemli CD krizi 03.01.2010
Türk Kızılay'ının Sudan'da Kurban Kesimi ve Pakistan'a Cami Yaptırma ve Kuran Kursu açma iddiaları üzerine oluşturulan önerge 06.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in Kayalıköy Barajı ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi YANITI 07.01.2010
TAMİFLU ADLI İLAÇ İLE İLGİLİ ÖNERGE 08.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı 08.01.2010
Sayın Tansel Barış ın 10 ocak çalışan gazeteciler bayramını kutlma mesajı 08.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in SGK'nın tebliğler ile bilgi toplamasıı ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi ve yanıtı 11.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in okul isimlerinden şehit vb. unvanının çıkartılması ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi 11.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in Bütçedeki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi ve YANITI 12.01.2010
Şaibeli Helikopter İhalesi 12.01.2010
Turgut DİBEK'in Başbakanın en az 3 çocuk açıklamaları ile ilgilii vermiş olduğu soru önergesi 12.01.2010
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in TMO'nun mısır alımı ile ilgili soru önergesi ve YANITI 13.01.2010
Sayın Turgut DİBEK Milletvekillerinin odalarına izinsiz girilmesi ve dağıtılan CD'lerin toplanması ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur 13.01.2010
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in TMO'nun mısır alımı ile ilgili soru önergesi ve yanıtı 18.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in Kırklareli'nin bütçeden aldığı destek ve bütçeye sağladığı katkı ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi 18.01.2010
18.01.2010 köydes ve beldes ten Kırklareli'nin aldığı pay ile ilgili soru önergesi 21.01.2010
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in mecliste dağıtılan anadolu islam devleti anasayasası cdsi ile ilgili soru önergesi ve yanıtı 21.01.2010
19.01.2010 Kırklareli'de sgk, bağkur, tarım bağkur borçluları ve kapanan işyerleri ile ilgili soru önergesi 21.01.2010
KENE İLE BULAŞAN HASTALIKLAR NEDİNİ İLE VERİLMİŞ OLAN ÖNERGE 21.01.2010
Gök Tekstil İşçilerinin Durumu ile İlgili Çalışma Bakanı Cevabı 21.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in Bilge Köylülerin Kırklareli'ne yerleştirilmeleri ile ilgili soru önergesi ve yanıtı 21.01.2010
Tam Gün Yasa Tasarısı Üzerine TBMM'de Yapılan Konuşma 21.01.2010
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in öğrencilerin domuz gribi aşısı olmaları ile ilgili soru önergesi ve yanıtı 21.01.2010
Cumhuriyet Gazetesinin dinlenmesi ile ilgili soru önergesi ve bakanlığın yanıtı 23.01.2010
UĞUR MUMCU'NUN KATLEDİLİŞİNİN 17., MUAMMER AKSOY'UN KATLEDİLİŞİNİN 20. YILDÖNÜMÜ 23.01.2010
Uğur Mumcu Anma Mesajı 23.01.2010
Kırklareli Milletvekili Av.Turgut DİBEK'in 4857 Sayılı İş Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 27.01.2010
Kırklareli Milletvekili Sayın Av.Turgut DİBEK'in TRT'deki torpil ile ilgili soru önergesi 27.01.2010
Sayın Turgut DİBEK'in Polis Meslek Yüksek Okulu Sınavının iptali ile ilgili soru önergesi ve yanıtı 27.01.2010
Av.Turgut DİBEK'in RTÜK üyeleri hakkında suç duyurusunada bulunan RTÜK görevlisi hakkında soruşturma açılması ile ilgili soru önergesi ve bakanlığın yanıtı 27.01.2010
Barış, domuz gribini sordu 27.01.2010
Kayan, Gürsoy ve Aldemir i ziyaret etti 27.01.2010
Demirköy İlçesinde Elektrik Kesintisi 03.02.2010
Sayın Av.Turgut DİBEK'in Anayasa Mahkemesi kararına rağmen TİB Başkanının görevde kalması ile ilgili soru önergesi ve bakanlığın yanıtı 03.02.2010
Muammer Aksoy anma mesajı 03.02.2010
Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile ilgili soru önergesi 03.02.2010
Vecdi Gündoğdu Mühürü ve Koltuğu devraldı 03.02.2010
CHP’nin Kırklareli İl Başkanı Vecdi Gündoğdu oldu 03.02.2010
12.02.2010 TOKİ Kırklareli ile ilgili soru önergesi 12.02.2010
Okuldan Çağdaş Yaşam isminin çıkarılması ile ilgili soru önergesi yanıtı 12.02.2010
08.02.2010 polikliniklerin gece 12ye kadar çalıştırılması ile ilgili soru önergesi 12.02.2010
kamuya özelden transfer yapılması ile ilgili soru önergesi yanıtı 12.02.2010
05.02.2010 özürlü istihdamı rakamları ile ilgili soru önergesi 12.02.2010
TRT nin özerkliği ile ilgili meclis araştırma önergesi 12.02.2010
08.02.2010 Türk Telekom Arazileri ile ilgili soru önergesi 12.02.2010
SÖZDE SOYKIRIM İDDİALARI SORU ÖNERGESİ 17.02.2010
15.02.2010 THY Yönetim Kuruluna Yasaya Ayrıkı Olarak SPK Eski Başkanının Atanması ile İlgili Soru Önergesi 17.02.2010
15.02.2010 Bölünmüş Yol ile İlgili Soru Önergesi 17.02.2010
Namaz ve Ezan Saatinin Değiştirilmesi 17.02.2010
Elazığ Valisi'ni Başbakan Tarifi 17.02.2010
KAYIP, SOKAK VE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI 17.02.2010
YILDIZ SARAYI MÜZESİ SORU ÖNERGESİ 19.02.2010
Kırklareli'nin bütçeden aldığı pay ve bütçeye sağladığı katkı ile ilgili soru önergesi yanıtı 25.02.2010
23.02.2010 banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılıp, dağıtılmayacağı ile ilgili soru önergesi 25.02.2010
Anadolu Ajansı'nın özerkliği ile ilgili meclis araştırma önergesi 25.02.2010
KAYIP ÇOCUKLAR 25.02.2010
Kırklareli SGK Bağkur ve Tarım Bağkur Borçluları ile İlgili Soru Önergesi YANITI 25.02.2010
Atama Takvimi Dışında Ataması Yapılan Öğretmen ile İlgili Soru Önergesi Yanıtı 02.03.2010
İşsizlerin Sorunları İle İlgili Meclis Araştırma Önergesi 02.03.2010
TRT deki Torpil İddiaları ile İlgili Soru Önergesi Yanıtı 02.03.2010
1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI 02.03.2010
CRESTOR 02.03.2010
01.03.2010 EÜAŞ'taki atamaları Enerji Bakanlığının yapması ile ilgili soru önergesi 02.03.2010
02.03.2010 Emeklilerden Bilgileri Dışında Dernek Aidatı Kesilmesi ile İlgili Soru Önergesi 02.03.2010
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 07.03.2010
Banka Borçlularının Sorunları ile İlglii Meclis Araştırma Önergesi 07.03.2010
Mustafa Balbay mesajı 07.03.2010
Maden Ocağında Meydana Gelen Kaza 07.03.2010
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 07.03.2010
Köydes ve Beldes ten Kırklareli'nin aldığı pay ile ilgili soru önergesi ve bakanlığın yanıtı 15.03.2010
Kırklareli Milletvekilimiz Sayın Turgut DİBEK'in Hızırbey Camii tadilatı ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi 15.03.2010
14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 15.03.2010
Adalet Müsteşarı ile İstanbul Başsavcı Vekilinin otelde buluşması 15.03.2010
PTT Çalışanlarına Milli Piyango Bileti Sattırılması ile ilgili soru önergesi YANITI 15.03.2010
TIP BAYRAMI MESAJI 15.03.2010
TÜKETİCİYİ KORUMU HAFTASI MESAJI 15.03.2010
Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Dibek'in eski hükümlülerin sorunlarının araştırılması ile ilgili verdiği meclis araştırma önergesi 15.03.2010
SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ YANITI 18.03.2010
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ MESAJI 18.03.2010
17.03.2010 okullarda sabıkalı personelin çalıştırılması ile ilgili soru önergesi 18.03.2010
Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel BARIŞ’IN 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 95. Yıl Dönümü Mesajı 18.03.2010
Tıp Bayramı Genel Kurul Konuşma Tutanağı 2010 18.03.2010
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ AV. TURGUT DİBEK’İN YAŞLILAR HAFTASI MESAJI 18.03.2010
18.03.2010 Çevre ve Orman bakanı müşavirliğine bakanın kuzeninin atanması ile ilgili soru önergesi 18.03.2010
Kırklareli Toki soru önergesi YANITI 23.03.2010
18-24 Mart Yaşlılar Haftası 23.03.2010
Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı Üzerine TBMM'de Yapılan Konuşma 23.03.2010
Zahid Akman ve Zekeriya Karamanın Soruştulurmalarına Engel Olunması ile İlgili Soru Önergesi YANITI 30.03.2010
Tekel Taşınmazları ile İlgili Soru Önergesi 30.03.2010
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 30.03.2010
Zahid Akman ve Zekeriya Karaman hakkındaki soru önergesinde Yanıtlanmayan Sorular 30.03.2010
Turgut Dibek in meclis genel kurulunda açıkladığı Vali- Albayrak konuşma metni. 30.03.2010
Şeker Fabrikaları işçilerinin özelleştirme yapılmadan 4C ye geçirilmeye çalışmaları 03.04.2010
Anayasa Değişiklik Paketi Çerçevesinde Adalet Bakanı'nın Açıklamalarına ilişkin iddialar üzerine verilen Önerge 03.04.2010
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen TİB Başkanının görevde kalması ile ilgili soru önergesi ve Cevabı 03.04.2010
Avukatlar Günü 03.04.2010
Fransız Hsyk soru önergesi 03.04.2010
Taş Yapıya tahsis edilen arazi ile ilgili soru önergesi ve yanıtı 03.04.2010
6 Nisan Basın Şehitleri Anma Günü Basın Açıklaması 03.04.2010
Avukatlar Günü 03.04.2010
KIRKLARELİ MİLLİTEVKİLİ DR. TANSEL BARIŞ’IN 6 NİSAN “BASIN ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ” DOLAYISI İLE YAPIMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI 20.04.2010
KIRKLARELİ MİLLİTEVKİLİ DR. TANSEL BARIŞ’IN 6 NİSAN “BASIN ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ” DOLAYISI İLE YAPIMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI 20.04.2010
10 NİSAN TÜRK POLİS TEŞKİLATIMIZIN KURULUŞUNUN 165. YILDÖNÜMÜ 20.04.2010
Kırklareli Milletvekilimiz Sayın Av. Turgut DİBEK'in çiftçilerin TMO alacakları ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi 20.04.2010
TOMOĞRAFİNİN İNSAN VÜCUDUNA VERDİĞİ ZARARLAR 20.04.2010
Kırklareli Süt Üretici Birliği Yaşanan Sorunlar 20.04.2010
Kırklareli Devlet Hastanesi ihaleleri 20.04.2010
Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK'in Meclis Başkanının Tekel İşçileri hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi 20.04.2010
Varlık Barışı ile Türkiyeye giren paranın kaynağı 20.04.2010
Hızırbey Cami Soru Önergesi YANITI 20.04.2010
Kadın İstihdamı Sorunlarının Araştırılması 20.04.2010
TÜİK'in çalışan sayısını 1,5 milyon fazla göstermesi ile ilgili soru önergesi 20.04.2010
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ DR. TANSEL BARIŞ’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 20.04.2010
EÜAŞ'taki atamaları Enerji Bakanlığının yapması ile ilgili soru önergesi YANITI 20.04.2010
Nükleer Santraller Soru Önergesi 27.04.2010
ERGENE NEHRİ İLE İLGİLİ TBMM KONUŞMA METNİ 27.04.2010
Sayın Turgut Dibek'in 23 Nisan Mesajı 27.04.2010
GÜNEŞ ENEJİSİ İLE İLGİLİ ENERJİ BAKANINA YÖNELTİLEN ÖNERGE 27.04.2010
Borç Batağındaki Çiftçilerin Sorunları ile İlgili Meclis Araştırma Önergesi 27.04.2010
Özürlü İstihdamı Soru Önergesi Yanıtı 30.04.2010
Ahmetbey Beldesi Heyetinin 20-21 Mayıs 2010 Tarihinde Ankara Toprak Reformu Genel Müdürlüğü ve TBMM Ziyeretleri 30.04.2010
27.04.2010 Anayasa Konuşması 30.04.2010
BALIKESİR DURSUNBEY ODAKÖY MADEN OCAĞI KAZASI 30.04.2010
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN 30.04.2010
CHP Kırklareli Milletvekili Sayın Av. Turgut DİBEK’in 1 Mayıs mesajı 05.05.2010
CHP Kırklareli Milletvekili Sayın Av. Turgut DİBEK’in 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlama mesajı 05.05.2010
Roman Açılımı ile İlgili Soru Önergesi ve YANITI 05.05.2010
CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek in Anayasa Değişikliğinin 17 Maddesinde Yapmış Olduğu Genel Kurul Konuşması 05.05.2010
Meclis Başkanının Adıyamanda Tekel İşçileri ile ilgili yapmış olduğu açıklama ile ilgili soru önergesi YANITI 05.05.2010
Hemşireler Günü 17.05.2010
14 MAYIS ÇİFTÇİLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN 17.05.2010
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN 17.05.2010
LÜLEBURGAZ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÜYELERİ ANKARA DA 17.05.2010
Yıldız Dağları Biosfer Projesi Soru Önergesi 17.05.2010
ENGELLİLER HAFTASI 17.05.2010
HEMŞİLERELER GÜNÜ MESAJI 17.05.2010
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ AV. TURGUT DİBEK'İN 19 MAYIS MESAJI 18.05.2010
Sayın Tansel Barış'ın Kırklareli Dereköy, İğneada'ya Nükleer Santral Kurulması ile ilgili Önergesine Gelen Cevap 26.05.2010
Tren Hatları ile ilgili Soru Önergesi 26.05.2010
Kırklareli Bölünmüş Yol Soru Önergesi Yanıtı 26.05.2010
19 Mayıs Mesajı 26.05.2010
Okullarda Sabıkalı Çalıştırılması ile İlgili Soru Önergesi YANITI 26.05.2010
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE” GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 10.06.2010
Sayın Tansel Barış'ın Demirköy İlçemizdeki Elektrik Kesintilerinin Sebepleri ve Doğurduğu Zararlarla ilgili Önergesine Verilen cevap 10.06.2010
Uluslararası yardım yapmaya tek yetkili KIZILAY'dır! Kırklareli Milletvekili Av.Turgut Dibek'in İHH'nın yardım toplaması ile ilgili soru önergesil 10.06.2010
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 10.06.2010
TMO alımları önerge yanıtı 10.06.2010
CHP Milletvekili Av. Turgut Dibek MYK’ya seçildi 10.06.2010
Türk Telekom'un satışı sonrasında devlete devredilen taşınmazlar 10.06.2010
Deniz Feneri Sanıkları Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın Alman savcılarınca soruşturulmalarına izin verilmemesi ile ilgili soru önergesi yanıtı. 10.06.2010
Hükümetin Yargıyı Etkilemesi ile İlgili Soru Önergesi 23.06.2010
Dr. Tansel Barış'ın Güneş Enejisi ile ilgili Eneji Bakanlığına Yöneltmiş Olduğu Sorunun Cevabı 23.06.2010
Futbol Federasyonu Kararı 23.06.2010
Cezaevi Personelinin Sorunları ile ilgili Meclis Araştırma Önergesi 23.06.2010
BDDK Ziraat ve Halk Bankalarının TOKİden 600 Milyon TL ye Arsa Alması 23.06.2010
15 Milyar Dolar 23.06.2010
2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Sonu Mesajı 23.06.2010
17.06.2010 Genel Kurul Konuşması 23.06.2010
18.06.2010 Mavi Marmara 23.06.2010
21.06.2010 Başbakanın Taşeron Açıklaması soru önergesi 23.06.2010
Ankara Logosu Hakkında 23.06.2010
Adalet Müsteşarı ile İstanbul Başsavcı vekilinin otel görüşmesi soru önergesi yanıtı 23.06.2010
CHP’li kadın kolları iftar yemeğinde buluştu 20.08.2010
TRT nin Referandumda Taraf Tutması Soru Önergesi 11.09.2010
Enflasyon Hesaplama Yöntemi Nedeniyle Enflasyonun Eksik Çıkması 10.10.2010
Pasaport Harçlarının Düşürülmesi Soru Önergesi ve YANITI 10.10.2010
Ergene Nehri Kirliliği Soru Önergesi ve YANITI 11.10.2010
Kayalıköy ve Kırklareli Barajları Soru Önergesi ve YANITI 11.10.2010
Kurtuluş Parkında Uygunsuz Oturma Soru Önergesi 11.10.2010
Meclis 30 saksıya 4 bin 500 TL ödedi! 11.10.2010
Avukatlar fişleniyor! Kırklareli Milletvekili Av.Turgut DİBEK'in Soru Önergesi 11.10.2010
Adalet Bakanları ne kadar kadrolaştı! Kırklareli Milletvekili Av.Turgut DİBEK'in soru önergesi 11.10.2010
Bekir Coşkun işten çıkarıldı, Ciner'le Çayırhan'da imtiyaz sözleşmesi imzalandı! 11.10.2010
Armağan Barajı Soru Önerge Yanıtı 11.10.2010
Dış Ticaret Müsteşarlığı sınavında usülsüzlük! Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK'in soru önergesi 11.10.2010
Maden Araştırma Komisyonu Raporu Üzerine TBMM'de Yapılan Konuşma 11.10.2010
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2006 da Çankaya'ya yaptığı asfaltın parasını referandumdan sonra istiyor! 11.10.2010
MEB Özel Kalem Müdürünün oğlu puanı yetmediği Anadolu Lisesine girdi! Soru Önergesi 11.10.2010
Azerbaycan Bayrak Krizi! 11.10.2010
Edirne Bayırı Radar Üssü 20.10.2010
Tokinin BDDK Ziraat ve Halk Bankalarına Arsa Satması Soru Önerge YANITI 20.10.2010
TRT'de usülsüzlük bitmiyor! 20.10.2010
Hayvanlara eziyet cezasız kalıyor! 20.10.2010
Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'da kadrolaşma! 20.10.2010
Dışişleri Bakanlığı sınavında kadrolaşma telaşı! Soru Önergesi 20.10.2010
Kızıl Çamur İğneada ve Kıyıköy 20.10.2010
32. Avrasya Maratonu Boğaziçi Köprüsü 20.10.2010
Lüleburgaz Kapalı Spor Salonunda Yaşanan Sorunlar 20.10.2010
KIRKLARELİ CHP GENEL BAŞKANININ YANINDA 05.11.2010
İl genel meclisi üyelerinin sorunları meclis gündeminde! 23.11.2010
TÜİK enflasyon hesabı... 23.11.2010
Kopya skandalına adı karışanlara AKP referansı! 23.11.2010
KPSS'de yüksek puan alanlar yenilenen sınava girmedi! 23.11.2010
Başbakan ilkokulda türban mı istiyor! 23.11.2010
AKP KIRKLARELİ MV. SAYIN AHMET GÖKHAN SARIÇAM'IN YEREL BASINIMIZDA ÇIKAN TRAKYA ÇİFTÇİMİZE YÖNELİK "Trakya Çiftçisi Lümpenlikten Vazgeçmeli" AÇIKLAMASINA KARŞILIK CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. TANSEL BARIŞ'IN YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI 23.11.2010
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN 23.11.2010
KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK’İN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI 23.11.2010
Kılıçdaroğlu’ndan öğretmenlere mektup var 27.11.2010
iL BAŞKANIMIZ VECDİ GÜNDOĞDU VE BELEDİYE BAŞKANIMIZ CAVİT ÇAĞLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ İLE BİRLİKTEYDİ 27.11.2010
Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK Parti Meclis'e tekrar seçildi 20.12.2010
Cumhuriyetimizin 89. yılı Kutlama Programı 20.10.2012
Chp Kırklareli İl Başkanlığı Atatürk Anıtı’na Çelenk Sundu 30.10.2012
CHP Genel Başkan Yardımcısı Toprak Açıklaması 25.03.2013
CHP KIRKLARELİ İL BAŞKANI VECDİ GÜNDOĞDU GENEL MERKEZİ TEMSİLEN ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE 21.05.2013
CHP'li İnce: 03.06.2013
CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nda Yerel Seçim Hazırlıkları 09.07.2013
Lüleburgaz "TARIM MİTİNGİ" 26.09.2013
Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Adayları 19.02.2014
İHSANOĞLU’NDAN KIRKLARELİ ÇIKARMASI 09.07.2014
  Faaliyetler
2016 Şubat
P S Ç P C C P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

  Chp E-Posta
Ad Soyad  
E-Posta  

  Anketler

Copyright 2008 - 2011 Tüm Hakları Kırklareli CHP İl Başkanlığı'na Aittir. Tasarım & Hosting : Rota Bilişim Teknolojileri